24/7 Telefon (0242) 316 55 72
info@agartagroup.com Etiler, 829. Sk. A Plaza No. 3/B1, 07010 Muratpaşa/Antalya

Madeni Yağ Nedir ve Nasıl Elde Edilir?

Madeni yağ, genel olarak farklı viskoziteye sahip baz yağlar ile çeşitli birçok katkı maddesinin birleştirilmesi sonucu elde edilir. Yağlardan beklenen özelliklere göre söz konusu katkı maddeleri değişiklik gösterebilir.

Tam da bu nedenle, üretim sırasında kullanılacak olan katkı maddelerinin yapısal olarak hangi özelliklerine göre seçileceğini belirlemek oldukça önemlidir. Baz yağ ise yağın topraktan çıkarıldığı haliyle yani ham olarak rafine edilerek bileşimin bir parçası haline gelir.

Madeni Yağ Kullanım Amacı

Makinelerin parçaları ne kadar kusursuz üretilirse üretilsin, parçaların yüzeylerinde kusursuz bir parlaklık ve düzgünlük sağlanması oldukça zordur. Bu parçaların yüzeylerinde asperit adı verilen ve görülmesi ancak mikroskopla mümkün olan girinti ve çıkıntılar mutlaka oluşacaktır.

Bu girintiler iki yüzeyin uzun süre boyunca devamlı olarak birbirine temas etmeleri sonucu oluşurlar. Aynı zamanda madeni yağ kullanılmayan parçalarda yüzey hareketlerinin direnç göstermesine ve sürtünmenin artmasına da neden olurlar.

Madeni yağ kullanımının asıl amacı da bu sürtünmeyi olabilecek en iyi şekilde azaltmaktır. Madeni yağ durmaksızın birbiri ile temas eden yüzeylerin üzerinde bir film tabakası oluştur ve iki katı cismi bu şekilde birbirinden uzaklaştırarak parçaların çok daha rahat hareket etmesine yardımcı olur.

Madeni Yağ Üretimi Nasıl Yapılır?

Ham petrolün rafine edilmesi işlemi ile üretilen ürünlerden biri de madeni yağ olarak adlandırılan bir yağlayıcıdır. Üretimi sırasında petrol rafine işleminin ardından tekrar özel işlemlerden geçirilerek, hammaddesi olana bazı baz yağlar elde edilir.

Madeni yağ, farklı viskozitelere sahip baz yağlara, beklentileri karşılamak üzere seçilen çeşitli katkı maddelerinin karıştırılması sonucu elde edilir. Yağ seçiminde kullanım amacına uygun seçim yapmak kritik öneme sahiptir.

Madeni Yağ Nerede Kullanılır?

Madeni yağ üreticileri gün geçtikçe daha yüksek viskozite aralığına sahip madeni yağ üretmeyi başarmıştır. Bu tip yağlar birçok sektörde işletmelerin kullanımı için oldukça uygun seçeneklerdir.

Madeni yağlar ve özellikleri bakımında kullanım alanlarını aşağıdaki gibi listelemek mümkündür.

  • Sıvı yağlayıcılardan faydalanan madeni yağ toz boya hatlarındaki baklalı ve rulmanlı zincirlerin yağlanması işleminde oldukça başarılıdır.
  • Paketleme işlemlerinde kullanılan makinelerin yağlanması için kullanılırlar.
  • Yüksek sıcaklık aralıklarında çalışan makinelerde madeni yağ kullanımı oldukça nemlidir. Bu sayede makinelerin ömrünün uzatılmasına katkıda bulunurlar.
  • Düşük viskozite oranları ile ilaç endüstrisinde kullanılan makinelerde hidrolik yağlayıcı olarak tercih edilirler.
  • Gıda ile temas ihtimalinin yüksek olduğu ve düşük sıcaklık ortamlarında faaliyet gösteren makinelerin zincirlerinin yağlanmasında kullanılırlar.
  • Kapalı olarak çalışan sirkülasyon sistemlerinin tamamında madeni yağ kullanılır.
  • Dişli kaplinlerde bulunan kızak sistemlerinin yağlanmasında kullanılırlar.
  • Ağır koşullarda, darbeli veya yük altında çalışan kapalı sistemlerde kullanılırlar.
  • Tekstil endüstrisinin yağlama ihtiyacını karşılamak için aktif rol alırlar. Özellikle otomatik yağlama sistemi ile çalışan makinelerde ramöz zincirlerinin yağlanması işleminde önemi görev üstlenirler.