24/7 Telefon (0242) 316 55 72
info@agartagroup.com Etiler, 829. Sk. A Plaza No. 3/B1, 07010 Muratpaşa/Antalya

Service Details

Eksperlik ve Danışmanlık

Maden ocaklarının araştırılması, hukuki ve mali boyutlarının göz ardı edilmeden titiz bir çalışma ile siz değerli müşterilerimize eksperlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

  • Güvenilir
  • Profesyonel
  • Titiz Çalışma
  • Hukuki ve Mali Analiz
  • agarta group Araştırması

Complete Service Offer Details:

agarta group olarak hizmet kollarımız arasında yer alan maden ve madencilik, firmamızda öne çıkan hizmetlerden biridir. Madencilik sektöründe mermer alım satım ve maden ocağı işletmesinin yanı sıra eksperlik ve danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Türkiye’nin birçok ilinde kurduğumuz maden ocaklarının araştırılması, hukuki ve mali boyutlarının göz ardı edilmeden titiz bir çalışma ile siz değerli müşterilerimize eksperlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Ekpertiz nedir?

Eksper, işin uzmanı, işi bilen, değerlendiren, yorumlayan, değer biçen, karar veren kişidir.

İngilizce “expert” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Eksperin, mesleği bir şeyin değerini saptamak, zararın toplamını belirlemek vb. gibi ya da sanat yapıtlarının özgünlüğünü kanıtlayan kimsenin, bilirkişinin adıdır.

”Geyrimenkul değerleme eksperleri “: Bankalar tarafından konut kredisi kullanılırken, konut, arsa ve benzeri gayrimenkullerden herhangi birinin mülkünün bütün incelemelerini (tapu-belediye-mülk) yapan ve onları rapor halinde sunan kişidir.

Ekspertiz : Bir davada yada konu ile ilgili bilinemeyen teknik konuların, uzman kişilere incelettirilmesi, bilirkişi incelemesi. Sigortacılıkta hasarın saptanması ve değerlendirilmesi, Gayrimenkul değerleme uzmanlarının ilgili gayrimenkuller hakkında değer tespit etmesi, Eksper raporlarının (ekspertiz işlemi doğrultusunda) konusu kapsamındadır.

Bilirkişi, Uzman, Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi olan kişi, Kriminal uzmanlık alanlarından herhangi birinde yetiştirilerek, uzmanlık sertifikası alan personel, Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.

Maden Ekspertizi neyi kapsar?

Bir maden yatağının değerlendirilmesi jeolojik özelliklerinin tespitinden, ocağın işletmesine kadar geçireceği bütün safhaları, üretim planlamasından ekonomik analizlere kadar bütün hesaplamaları kapsar.

Arama çalışmaları ve sondaj veri tabanının oluşturulması bütün değerlendirme çalışmalarının da temelini oluşturur. Cevher yatağının, öncelikle, sınırları, boyutları, hacmi, kapladığı alan, rezerv miktarı bulunmalıdır. Bu konuda geliştirilmiş çeşitli yöntemler mevcuttur. Bahsi geçen özellikler elde edildikten sonra yapılacak madencilik çalışmasının ekonomik olup olmadığı gündeme gelecektir.

Madenlerin değerlendirmesi, bir tür yeraltını görebilme ve görüntülemekte kullandığımız sondaj kuyuları ve numune neticelerinin yorumlanmasıyla başlar. Sondaj kuyularının kompozit (bileşik) değerleri hesaplanarak, kuyulara ait x,y (E,N) koordinatlarında tek kalınlık, tenör bilgisi elde edilir (kuyu kompozit değeri). Muhtemel ocak basamak seviyeleri dikkate alınarak da basamak kompozit değerleri hesaplanabilir.

Sonraki safhada değerleri bilinen koordinatlardan yararlanarak bu bilginin sahaya yayılma (extension) çalışması yer alır. Bu manada, klasik (üçgenleme, poligon, ters mesafe karesi), jeoistatistik ve gelişmiş bilgisayar destekli yöntemler (yapay sinir ağları) yer almaktadır.

Sahaya muntazam olarak yayılan (ızgara-grid) sondaj bilgileri ışığında alan, hacim ve rezerv hesapları yapılabilir. Ayrıca saha boyunca alınan paralel kesitler de bu tür hesaplamalarda kullanılan klasik yöntemlerdendir. Alan ve hacim formülleri kullanılarak rezerv için gerekli bilgiler elde edilir. Sahanın üç boyutlu modellemesi, hem görsel hem de sayısal açıdan ulaşılması istenen bir sonuçtur. Rezerv hesaplarından sonra, fizibiliteye ve optimum saha sınırlarına yönelik çalışmalar başlayacaktır.